Våra avels hingstar på

Lindebys

Pernilla Lindström

Lindefallet 1002

825 96 Enånger

Tel, 070-5571321

pernillalindstr6@hotmail.com

Inga bilder eller annat material från denna sida får användas till Internetstall eller liknande.